نکاتی که بسیاری از مربیان نمی دانند، اما فکر می کنند بدان آگاهند

به قلم محسن بابادی- کارشناس ورزشی پرتو جنوب

بسیاری از مربیان فوتبال و فوتسال نقاط قوت و ضعف تیم خود و حریف را می شناسند، اما توانایی برطرف نمودن معایب و تقویت مزایای تیم خودی را نداشته و از انتخاب راهکار هایی برای ضربه زدن به حریف از طریق نقاط ضعفش عاجز بوده و توانایی کاهش نقاط مثبت تیم حریف را نیز ندارند. هرچند متمایل هستند چنین کنند، اما نمی توانند. چرا که صرفا با خواستن و صحبت با بازیکنان خود در این خصوص، شاید درصد ناچیزی به هدف خود برسند.

مربیان بایست بتوانند برای اجرای هر خواسته خود از بازیکنان، تمرینات مناسبی طراحی نموده به گونه ای که دقیقا وسط سیبل بزنند. اما گاها مربیان برای برطرف کردن یک عیب، چندین تمرین غیرمرتبط و به ندرت نزدیک به آن که تنها درصد ناچیزی برطرف کننده نقص موجود می باشد و آن را نیز کپی برداری نموده اند استفاده کرده، اما از طراحی یک یا دو تمرین که دقیقا ضعف مورد نظر را مورد هدف و اصابت قرار دهد عاجزند.

مربیان بایست همچون یک پزشک، تشخیص و درک درستی از آن نقطه ضعف یا قوت داشته و طراحان ماهری بوده تا بتوانند در همان جهت و راستا به آن بپردازند. یا همچون یک آتش نشان که به جای تلاش بیهوده یا بی نتیجه در جهت خاموش نمودن حواشی و تاج آتش، سعی در ریشه یابی و حمله به بانی و عامل آن دارد، سعی در انتخاب بهترین و مفیدترین تمرینات و رفتن سر اصل مطلب را داشته باشند.

گاها یک مربی بدون آنکه موضوع پوشش در دفاع و تمرینات متناسب و مرتبط را با بازیکنانش کار کرده باشد، در مسابقه مرتبا سر آنها داد می زند در فلان منطقه و شرایط پوشش دهید. یا اینکه در تمرینات پرسینگ توپ، فضا، بازیکن و میکس در هیچ کدام از مناطق بازی را کار نکرده، اما به بازیکنانش دستور اجرای فلان شکل از پرسینگ را می دهد. یا مربی ای که می داند در مسابقه پیش رو، تیم حریف با ارسال از کناره ها سعی در گلزنی دارد و نتواند برای مقابله با این تاکتیک تمریناتی طراحی کند و در روز مسابقه از این موضوع ضربه بخورد، می بایست در تفکرات و شیوه مربیگری اش تجدیدنظر نماید.

به اعتقاد نگارنده، اصولا برای هر صحبت فنی مربی در زمینه فوتبال، می بایست تمریناتی طراحی و اجرا نمود که اگر هنگام کوچینگ کنار زمین آن موارد از بازیکنان خواسته شد، بتوانند اجرا نمایند.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

نظرات