وزیر جهاد کشاورزی:

۱۲ درصد امنیت غذایی کشور در اختیار استان فارس است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: استان فارس جایگاه خیلی خوبی در کشور دارد به نحوی که ۱۲ درصد امنیت غذایی کشور در اختیار این استان است و قطب باغبانی کشور به شمار می آید.

به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، سید جواد ساداتی نژاد با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مسائل، مشکلات و ظرفیت هایی وجود دارد، تصریح کرد: این شرایط را بررسی می کنیم و با استفاده از ظرفیت نمایندگان خوب و اثر گذاری که در این استان هستند، تلاش می کنیم آن را برطرف کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سعی مان بر این است که برخی از مسائل استان فارس را در سال جاری و مابقی را در سال 1401 رفع کنیم، اظهار کرد: امیدواریم برای این کار دولت و مجلس شرایط اعتباراتی مطلوبی برایمان فراهم آورند.
مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی به موضوع باغ های دیم نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه جای کار زیادی در استان فارس وجود دارد؛ به طور کلی در حوزه باغبانی این استان ظرفیت خوبی دارد.
ساداتی نژاد به موضوع گلخانه ها نیز گریزی زد و تاکید کرد: با توجه به شناختی که از استان فارس وجود دارد به نظر می رسد به دلیل مشکلات کم آبی باید کار بیشتری صورت بگیرد .
او با بیان اینکه استان فارس در حوزه آبخیزداری در کشور صاحب نام است، اضافه کرد: وجود این ظرفیت نشان می دهد باید این موضوع را بیشتر مد نظر داشت، خصوصا تقویت منابع آب زیرزمینی را در دستور کار بگذاریم.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

نظرات