رییس سازمان حمل و نقل بار درون شهری شهرداری شیراز تشریح کرد

شرایط دریافت سهمیه تشویقی سوخت ناوگان باری

سهمیه تشویقی سوخت ناوگان باری صرفا به خودروهائی تعلق می گیرد که مالک یا راننده خودرو پروانه فعالیت واشتغال دریافت کرده باشند.

آرش نعمتی رییس سازمان حمل و نقل بار درون شهری شهرداری شیراز گفت: کنترل و نظارت و ساماندهی رانندگان و ناوگان حمل و نقل بار در محدوده شهر شیراز اعم از سبک، نیمه سنگین و سنگین رسالت مهم این سازمان است.
به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری شیراز؛ آرش نعمتی در پاسخ به اینکه چرا رانندگان ناوگان بار درون شهری باید پروانه فعالیت و اشتغال اخذ کنند، عنوان کرد: بر اساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل بار و مدیریت سوخت کشور در سال ۸۶ و بر اساس ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ناوگان، سازمان مدیریت حمل ونقل بار به عنوان سازمان متولی موظف است بر اساس این قوانین ساماندهی و نظارت بر ناوگان ها را بر عهده بگیرد.
وی در ادامه توضیح داد: ناوگان های حمل و نقل بار به چند دسته سبک زیر ۳.۵ تن ، نیمه سنگین از ۳.۵ تا ۶ تن و سنگین با وزن بالاتر از ۶ تن تقسیم می شوند. در سطح شهر شیراز حدود 60000 دستگاه خودروی باری وجود دارد که بیش از 12000 دستگاه از این خودروها ساماندهی شده اند.
نعمتی تاکید کرد : سازمان مدیریت سوخت کشور، یارانه سوخت را برای ناوگان بنزینی ، تنها منوط به اخذ پروانه اشتغال و فعالیت گذاشته که در صورت صدور باربرگ روزانه حمل بار ، رقم قابل توجهی بصورت ریالی به حساب مالک خودرو واریز می شود. بنابراین مالکین خودروهای باری بنزینی با دردست داشتن یکی از کارت های حساب بانکی خود (بجز ملی،رفاه وکشاورزی ) و مراجعه به جایگاههای سوخت، می توانند از اعتبار سهمیه سوخت خود اطلاع حاصل نمایند.
وی ادامه داد : برای ناوگان دیزلی حمل و نقل بار نیز یارانه سوخت لحاظ شده که سهمیه مذکور در کارت سوخت خودرو شارژ می شود.
رئیس سازمان حمل و نقل بار شهرداری شیراز گفت : براساس مصوبه هیات وزیران مهلت استفاده از سهمیه اعتباری بنزین ناوگان باری از یک ماه به سه ماه افزایش یافته است. بنابراین اعتبار ریالی باقیمانده سهمیه سوخت که براساس پیمایش خودرو به حساب مالکین واریز می گردد به ماه بعد منتقل می شود وتا سه ماه قابل ذخیره خواهد بود.
مالکین و رانندگان محترم ناوگان بار می توانند با مراجعه به سایت transport.shiraz.ir نسبت به اخذ پروانه فعالیت واشتغال اقدام نمایند.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

نظرات