خشونت خانگی چیست؟

خانه همیشه امن‌ترین جای دنیا برای آدم‌ها نیست و می‌تواند اولین جایی باشد که کسی در آن با خشونت روبه‌رو شود. 

خشونت خانگی به بد‌رفتاری افراد یک خانواده که با یکدیگر زندگی می‌کنند گفته می‌شود. فرد خشن به قصد آسیب به دیگران حرفی می‌زند یا کاری انجام می‌دهد که موجب آزار و اذیت افراد خانواده می‌شود.

با اینکه معمولا انتظارش را نداریم، مردان هم می‌توانند مانند زنان قربانی خشونت‌های خانگی شوند. واقعیت این است که برخی از زنان رفتارهای خشن دارند.

با بهره‌گیری از کلاس‌های آموزشی و جلسات مشاوره می‌توان جلوی وقوع خشونت‌ های‌ خانگی را گرفت. در طول جلسات آموزشی، فرد یاد می‌گیرد که چگونه پرخاشگری و خشونت را کنار بگذارد و خشم خود را به روشی مناسب بیان کند.

در بررسی‌های آماری، علت خشونت برخی مردان در خانواده تا حدی مربوط به اشتباهات تربیتی به‌صورت آموزش رفتارهای پرخاشگرانه و خشن در خانواده به پسران به‌صورت ویژگی مناسب مردها دیده شده است.

خشونت فقط کتک‌زدن نیست بلکه شکل‌های مختلفی از بدرفتاری با همسر و فرزندان مانند زدن حرف‌های بد و توهین‌آمیز به طرف مقابل، انداختن تقصیرها به گردن این و آن در خانواده و بدرفتاری اقتصادی به‌صورت در اختیار قرارندادن پول کافی به همسر است.

نتایج بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد آموزش مهارت‌های زندگی موجب کاهش این نوع از خشونت‌ها می‌شود. مصرف مواد مخدر و الکل در افراد موجب افزایش وقوع این خشونت‌هاست.

گاهی خشم فرد، واکنشی طبیعی نسبت به یک تهدید واقعی است. در این موارد با پیداکردن راه‌حل مناسب و حل مشکل، خشم برطرف می‌شود و داشتن محیطی مرتب و آرام و به دور از آشفتگی موجب کاهش عصبی‌شدن افراد خواهد شد.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

نظرات